Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Parempiin tuloksiin asiakaskeskeisen muotoilun avulla

Paranna kannattavuutta, tehokkuutta ja asiakas­tyytyväisyyttä muotoilulla.

 
Nosta yrityksesi arvoa brändiä kehittämällä.

 

Yrittäjien kiittämä

Muotoilua meillekin!
on ainoa yrittäjille ja muotoilupalveluiden ostajille kirjoitettu muotoiluopas.

 

Helppo soveltaa omaan yritykseen

Esimerkit ja käytännön kokemukset hyvin esillä

Muotoilu on sekä asiakkaan että yrityksen etu

Lisätty 28.05.2019

Mitä on hyvä muotoilu? Se on ostajalle mieleinen, myyvä, ekologinen, ergonominen, kierrätettävä, kestävä tuote tai palvelu, joka on yritykselle taloudellinen tuottaa. Kuluttajalle muotoilu tuottaa parempaa arkea miellyttävien tuotteiden ja hyvien palvelujen avulla. Yritykselle hyvä muotoilu on kilpailukeino, joka auttaa sitä kasvamaan ja parantamaan kannattavuuttaan.

Muotoilua tarvitaan antamaan esineelle muoto ja rakenne, niin että se on käyttötarkoitukseensa sopiva. Teollisen muotoilun pyrkimys on saada aikaan kannattavia tuotteita, joissa otetaan huomioon myös tuotteen elinkaari ja sen tuottamiskustannukset. Muotoilulla voidaan myös parantaa jo olemassa olevien tuotteiden olemusta.

Yritykselle muotoilu on liiketoiminnan kehittämistä, muutoksen toteuttamista ja innovaatiohaasteiden ratkomista. Palvelumuotoilusta on tullut asiakaskokemuksen kehittämistä.

Hyvällä muotoilulla voidaan lisätä tuotteen menekkiä. Hyvä muotoilukaan ei yksinään riitä, vaan tuote tai palvelu tulee saattaa kuluttajien nähtäville ja koettavaksi. Hyvä muotoilu saavuttaa tarkoituksensa vasta onnistuneen markkinoinnin avulla. Muotoilun käyttäminen rakentaa laatumielikuvaa ja yrityksen brändiä. Asiakaspalvelu kerää palautteena käyttäjien kokemuksia, joiden avulla tuote voidaan edelleen kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Pienyrittäjänkään ei kannata pelätä muotoilupalvelujen ostamista, vaan se pitää nähdä mahdollisuutena. Muotoilijoita on teollisesta muotoilijasta käsityömuotoilijaan. Jokaiselle yritykselle löytyy oikea. Kannattaa tutustua eri muotoilijoiden töihin. Muotoilija kannattaa ottaa mukaan kehitystyöhön jo alkuvaiheessa, jolloin säästetään aikaa ja rahaa.

Muotoilussa ja arkkitehtuurissa mustavalkoisuus, lasi ja teräs ovat muodissa. Harmaata ja tylsää, voisi sanoa. Itään päin mentäessä koristeellisuutta arvostetaan. Meillä Suomessa värikkyys ja koristeellisuus nähdään usein tyylittömyytenä tai pikanttina poikkeuksena, kuten Klaus Haapaniemen satumaiset Taika-astiat. Puu mielletään vanhanaikaiseksi, tosin lämpimäksi materiaaliksi. Odotan mielenkiinnolla, milloin suunta vaihtuu: värit palaavat, puu ja muut luonnonmateriaalit nousevat ansaitsemaansa arvoon. "Luonnollista muotoilua" onkin Artranta ry:n iskulause.

Suomessa on erityisosaamista puun muotoilusta. Massiivipuusta tehdään taloja ja huonekaluja sekä tarve- ja koriste-esineitä ja soittimia. Alan haasteena on puun luonnollinen eläminen kosteusvaihteluiden mukana. Siksi puun kuivaus on olennainen osa tuotantoa. Lisäksi tarvitaan kullekin tuotteelle sopivat liitokset, tapitus ja kulmatuet. Pintakäsittely tehdään yleensä lakalla tai vahalla.

Pohjoisessa Keski-Suomessa on jo pitkät perinteet puu- ja rakennusalan yritysten verkostoyhteistyöllä. Puulaakson teollisuusalue Karstulan Humpilla muodostaa alan yritysten keskittymän, joka on muodostunut Honkarakenteen hirsitalotehtaan ympärille.

Suomessa kasvavat puulajit antavat hyvät mahdollisuudet kehittää kuluttajatuotteita. Kun brändäys ja design yhdistetään suomalaisen puutuotteeseen, se on valmis vientituote ekotietoisille kuluttajille.

Lue kokonaan »

Muotoilu yhdistää tuotekehityksen ja markkinoinnin

Lisätty 29.04.2019

Muotoilusta vastaava tekee yhteistyötä tuotannon ja myynnin kanssa. Yhteinen intressi on tehdä kannattavia tuotteita, joita on helppo tuottaa ja myydä. Asiakaskeskeisyyteen kuuluvat asiakkaan tarpeiden huomioon ottaminen – myös niiden tarpeiden huomiointi, joita asiakas ei ehkä ostohetkellä havaitse, kuten huoltotoimet. Lähtökohtana tulee olla asiakkaan tuotteesta tai palvelusta saama hyöty.

Lue kokonaan »

Mihin yrityksesi tarvitsee muotoilua?

Lisätty 09.04.2019

Arvioi yrityksesi muotoilutarvetta alla olevan tehtävän mukaan. Siinä pohditaan muotoiluhankkeen kohteita, tavoitteita, resursseja ja odotettavissa olevia tuloksia. Lisätietoa ja neuvoja löytyy muotoilukirjasta Muotoilua meillekin!

1. Mihin ongelmaan etsit muotoilulla ratkaisua?

a) Tuotekehitykseen (ks. luku 2: Parempia tuotteita)

 - Uuden tuotteen kehittäminen nykyisten rinnalle

 - Nykyisen tuotteen ulkonäön tai käytettävyyden parantaminen

 - Palvelun kehittäminen (ks. luku 3: Parempia palveluja)

b) Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen (ks. luku 4. Parempaa viestintää)

 - Lisää asiakkaita

 - Parempaa hintaa, lisäarvoa tuotteelle

 - Markkinoilla erottuminen ja näkyvyys

 - Paremmat markkinointimateriaalit

c) Yrityskuvan ja brändin kehittämiseen (ks. luku 5. Brändin kehittäminen)

 - Yritysnimi, logo, slogan, tuotteistaminen

 - Yrityskuvan parantaminen (toimitilat, opasteet, esillepano)

 - Yritys- tai tuotebrändien kehittäminen

2. Kuvaile, millainen on ihanneasiakkaasi tai asiakasryhmäsi, jotka haluat tavoittaa. Minkä asiakkaan ongelman tuotteesi tai palvelusi ratkaisee?

 _____________________________________________________________________________   

3. Mitkä asiat ovat asiakkaallesi tärkeimpiä?

- Hinta; kuvaile hintatasoa      

- Laatu; miten asiakas määrittelee laadun:      

- Palvelut, mitkä      

- Yrityksen/toimittajan mielikuva/brändi, millainen      

- Jokin muu, mikä:     

4. Paljonko olet valmis panostamaan muotoiluun?

- Pääasiassa omaa aikaa

- Käytän muotoilijaa tuotteen viimeistelyvaiheessa

- Haluan muotoilijan mukaan tuotekehitysprosessiin.

5. Mikä on mahdollisen muotoiluhankkeen aikataulu?

Ensimmäiset luonnokset ____  mennessä; kuvat/piirrokset _____ mennessä, protot ____       mennessä.

Testit ______ mennessä.

Lanseeraus: __. __  20__ .

Lue kokonaan »

Tarvitaanko pk-yrityksissä muotoilua?

Lisätty 14.02.2019

Tutkimuksissa on todettu, että muotoilu auttaa yrityksiä menestymään. Pienetkin yritykset voivat kehittää parempia tuotteita ja parantaa kannattavuuttaan – ilman suuria investointeja perehtymällä muotoilun salaisuuksiin. Nyt nämä salaisuudet ovat kaikkien ulottuvilla.

Kirjoittamani Muotoilua meillekin! Muotoilu- ja brändiopas auttaa kehittämään tuotteista kilpailukykyisempiä. Sen avulla yrittäjä näkee kehittämistarpeet selvästi ja motivoituu kehittämään tuotteitaan ja palvelujaan ilman merkittäviä investointeja. Yritys pääsee eroon huonoista, kannattamattomista tuotteistaan ja säästää rahaa kehittämällä niitä itse – jopa ilman ulkopuolisia konsultteja.

Muotoilukirja on kirjoitettu pienyrittäjän näkökulmasta ja hänen kielellään lähtien muotoilun tarvekartoituksesta ja päätyen brändin kehittämiseen. Runsaat käytännön esimerkit osoittavat, kuinka pienikin yritys voi menestyä kilpailijoitaan paremmin.

 

Muotoilua meillekin! -oppaan ja työkirjan avulla yritys ja yrittäjä voivat:

  • löytää helposti yrityksen tärkeät kehittämiskohteet
  • kehittää parempia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin
  • saada parempaa hintaa
  • parantaa markkinointiviestinsä perille menoa
  • rakentaa yrityksestä oman alueensa ja alansa brändi
  • parantaa kannattavuuttaan panostamalla muotoiluun

Lisäksi kirjassa on paljon muutakin asiaa tuotekehityksestä, markkinoinnista ja muotoilun hyödyntämisestä. Oppaassa on tehtäviä, kysymyksiä ja lomakkeita, joiden avulla tieto muutetaan käytännön toimiksi. Minun lisäkseni kirjoittamiseen on osallistunut muotoilun asiantuntijoita.

Käsikirjoituksesta on sanottu:”Anita Saarelainen on kirjoittanut hyvän perusteoksen muotoilusta ja muotoilun ostamisesta nimenomaan ostajan näkökulmasta. Voin suositella teosta kaikille muotoilusta kiinnostuneille.” Toimitusjohtaja Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Kirja opastaa yrittäjiä lähestymään muotoilua jalat maassa: ”Erittäin professionaali paketti: esimerkit ja caset ovat hienoja; teksti on hyvää, elävää kieltä. Erityisesti pidin siitä, kuinka tässä otetaan koko ajan huomioon sudenkuopat, ja ohjataan olemaan ottamatta yltiöriskejä ja hypettämästä.” FT, tutkija Irma Hirsjärvi

Tunnen mielestäni yrittäjän tarpeet hyvin: Olen koulutukseltani kauppatieteiden tohtori, väittelin perheyrittäjyydestä. Yrittäjäkokemusta minulle on kertynyt sekä omasta että parista perheyrityksestämme. Aiemmin olen toiminut elinkeinoasiamiehenä, tiedotuspäällikkönä ja projektipäällikkönä. Nykyään toimin tietokirjailijana. Tämä on kolmas tietokirjani.

Muotoilua meillekin! Muotoilu- ja brändiopas yrittäjille ilmestyy maaliskuun lopussa. Siinä on lähes 300 sivua ja sen suositushinta on 45 euroa.

Lue kokonaan »